AERATOR CHROME

AERATOR CHROME

FIXING KIT

FIXING KIT

CHROME SPOUT WITH SEALS & AERATOR

CHROME SPOUT WITH SEALS & AERATOR

AERATOR CHROME

£6.76
PART NUMBER
000241
More Information
BM Number BM4552CH, BM9301CH, BM3075CH, BM3095CH, BM4550CH, BM3060CH
Tap name(s) BLANCO ARTI, BLANCO CITY, BLANCO MASTER S BABY, BLANCO MASTER S II, BLANCO SILK, BLANCO SPIREX
Delivery Time STOCKED